360 | Белица | Семково | Форумът на Семково | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог | Летовник.com

Туристическа социална мрежа Летовник
Стратегия за развитие на устойчив туризъм в НПРила 2008-2013

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Дискусионен форум на община Белица Форуми -> Туризъм & Отдих в Общината
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
kkeliov
Администратор
Администратор


Регистриран на: 31 Юли 2006
Мнения: 160
Местожителство: Дървеница

МнениеПуснато на: Пон Юли 30, 2007 2:27 pm    Заглавие: Стратегия за развитие на устойчив туризъм в НПРила 2008-2013 Отговорете с цитат

Това е тема, която касае всички НАС, затова моля ако имате мнение по въпроса - споделете го.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
I. Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на Национален парк Рила 2008-2013 г.

1. Процесът на стратегическо планиране

Стратегията за развитие на устойчив туризъм в района на НП "Рила", 2008 - 2013 е разработена в рамките на проект "Създаване и прилагане на Стратегия за развитие на устойчив туризъм около Национален парк "Рила" в подкрепа на икономическото развитие и опазване на природата". Проектът на Дирекцията на НП "Рила" се финансира от Фондация PAN Parks и се изпълнява от Фондация "Информация и природозащита". През ноември 2005 г., Паркът получи сертификата на Фондация PAN Parks, който е признание за високи постижения в управлението и опазването на биологичното разнообразие. Дадено му бе и правото да ползва запазения знак на PAN Parks за популяризиране ценностите на природата и възможностите за туризъм. Изискване на PAN Parks е и да се определи дългосрочното виждане за развитие на туризма в района около НП "Рила и да се изработи план за неговото реализиране, с участието на предприемачите предоставящи туристически услуги, на местните власти, на всички заинтересовани страни около Парка. Общото виждане на всички за целите и приоритетите в развитието на устойчив туризъм се оформи като Стратегия по Проекта. Тя е съобразена с националните, регионални и местни планове не само за развитие на устойчив туризъм, но и с всички инициативи за икономическо развитие. Обхват на региона на Национален парк "Рила" - член на PAN Parks мрежата За създаването на Стратегията за устойчив туризъм на НП "Рила" е избран региона на единайсетте общини с населени места, части от чиито землища попадат в границите на Националния парк и община Рила. Територията на парка попада в общините: Белица, Белово, Благоевград, Долна баня, Дупница, Костенец, Разлог, Самоков, Сапарева баня, Симитли и Якоруда. Те съставляват част от територията на четири административни области: Благоевградска (28 921,2 ха), Софийска (38 383,6 ха), Кюстендилска (8 851,1 ха) и Пазарджишка (4 890,1 ха). От изброените територии Община Белица участва с 294 кв.км.

Членството на Национален парк “Рила” в семейството на Фондация PAN Parks* дава на хората от района изключителна възможност за привличане на световен интерес към Рила и нейното ценно и добре съхранено биологично разнообразие. Паркът може да предоставя на местните доставчици на туристически услуги, занаятчии и др. правото да използват запазената марка на PAN Parks и да бъдат рекламирани чрез информационната мрежа на Фондацията, ако отговарят на определени изисквания – безопасност, качество на услугите, икономично използване на ресурсите, популяризиране и опазване на природното богатство на Парка, опазване на местните традиции и култура и др.

Национален парк “Рила” е един осемте европейски парка, сертифицирани от ПАН Паркове, които отговарят на строгите екологосъобразни критерии, регулиращи човешката дейност във и около парковете. България е единствената страна в Европа, която има два парка членове на мрежата - НП “Рила” и НП “Централен Балкан”. Членството носи, както задължения за спазване на постановените стандарти и критерии, така и ползи за Парка и партньорите му. Паркът може да предоставя правото на местните доставчици на туристически услуги, занаятчии и др. да използват запазената марка на ПАН Паркове и да бъдат рекламирани чрез информационната мрежа на Фондацията ако отговарят на определени изисквания за качество. Организацията финансира дейности за информиране на европейската общественост за съответния парк, което увеличава неговото международно признание. ПАН Паркове подпомага своите членове и когато кандидатстват за финансиране пред други източници.

Хората / с предлаганите от тях видове услуги/ около националния парк ще имат възможност да използват мрежата на ПАН Паркове за привличането на сериозен поток от състоятелни европейски туристи към семейните хотели и къщи за гости. Това ще подпомогне развитието на допълнителни услуги и съпътстващ бизнес за местните хора.

Дирекцията на НП “Рила” и Местната PAN Parks Група разработиха система, чрез която да се оценят продуктите и услугите, предоставяни от местните предприемачи, заинтересовани от развитието на устойчив туризъм. Системата е основана на действащите в страната схеми за сертифициране и на изискванията на Фондация PAN parks. Всеки, който има желание, може да бъде оценен и ако отговаря на изискванията да получи сертификат, както и правото да ползва запазения знак на Фондацията за реклама. Той удостоверява, че местните общности не накърняват природата и културно-историческото наследство, а допринасят за тяхното опазване. Сертифицираните влизат в рекламната мрежа на Фондацията, която разпространява информация до тур-оператори и туристи в цяла Европа. Това е важен критерий при избор на дестинации и услуги за много европейски туристи и позволява повишаване доходите на местните общности успоредно с опазването на природата. При оценката ще бъде дадена и професионална бизнес консултация на всички оценявани обекти и услуги, която да им помогне да отговорят на изискванията на PAN Parks за сертифициране.

Дирекцията на НП “Рила” и Местната PAN Parks Група кани всички желаещи да получат сертификат с марката на PAN Parks от 12-те общини около парка (Белица, Белово, Благоевград, Долна баня, Дупница, Костенец, Разлог, Рила, Самоков, Сапарева баня, Симитли и Якоруда) да подадат заявление със свободен текст за оценка на техните туристически продукти и услуги до:
Дирекция НП “Рила”; тел.: факс: 073/881 023; e-mail: office@rilanationalpark.org или
Фондация “Информация и природозащита”, тел./факс: 02/872 14 83 e-mail: bd@ecologybg.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Фондация PAN Parks (Protected Areas Network Parks – Мрежа от защитени територии-паркове www.panparks.org) е европейска неправителствена организация, създадена по инициатива на Световния фонд за опазване на природата (WWF) и с подкрепата на холандската туристическа компания Molecaten Group. PAN Parks опазва най-ценните обекти от дивата природа на Стария континент чрез изграждане на Мрежа от паркове, които развиват устойчив туризъм съвместно с местните общности.
Организацията финансира дейности за информиране на европейската общественост за съответния парк, което увеличава неговото международно признание. PAN Parks подпомага своите членове и когато кандидатстват за финансиране пред други източници. Национален парк “Рила” е един от деветте европейски парка, сертифицирани от Фондация PAN Parks за това, че отговарят на високите екологосъобразни критерии, регулиращи човешката дейност във и около парковете и имат високи постижения в опазването на биологичното разнообразие и управлението на територията. Една от целите на управление на Парка е създаване на възможности за поминък, който се основава на богатство на природата.

Заинтересованите за сертифициране предприемачи в сферата на туризма от района на НП Рила - Белица и Якоруда да се свържат с МППГ и да кандидастват за оценка : тел. 07444/2227, 0885/006891 – Мая Цветанова Падарева ,07444/ 2815, 0889/211567 – ТИЦ – Белица - Йордана Георгиева , Исидор Банков

От 8-12 октомври 2007 г. предстои провеждането на Конференция на ПАН паркс в Рила , която ще се състои в близост до гр. Разлог


2. Зониране и управление на туристическия поток в НП "Рила"

В Национален парк "Рила" са определени, съгласно Закона за защитените територии следните зони: Зона "Резервати", Зона за ограничаване на човешкото въздействие (ОЧВ), Зона за интензивен туризъм, Зона "Сгради и съоръжения" и Многофункционална зона.
Съгласно Чл. 21 от ЗЗТ в Национален парк "Рила" са забранени определени дейности, като свързани с туризма са следните забрани:
строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради и пътища, спортни и други съоръжения; събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места; събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове; спортен риболов и риборазвъждане на определени места; замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; бивакуване и палене на огън извън определените места
На основание Чл. 21, т. 16 от ЗЗТ с 10 годишния План за управление на Национален парк "Рила" (2001-2010) се въвеждат и допълнителни забрани за територията на целия парк, част от които се отнасят и за туристите в парка.

Всяка зона в парка има конкретно предназначение и има определени дейности, които могат да се извършват в нея или такива, които са забранени. Чрез системата от зони в парка и техните режими и норми се цели управление и контрол на туристическия поток и съответно на въздействието на туристите върху природните ресурси в парка.

Зона "Резервати" включва всички територии от първостепенна природозащитна важност в парка и в нея едиствената туристическа дейност е транзитен пешеходен туризъм по определени маршрути, включително такива с образователна цел. В Плана за управление на парка са посочени пътеките, през които може да се преминава за всеки от 4 -те резервата в парка. Препоръчва се организираните групи да са с численост до 15 души.

Зона за ограничаване на човешкото въздействие (ОЧВ) е обособена около резерватите с цел да намали физическото влияние върху екосистемите в резерватите, като ограничи извършването на някои дейности в районите, разположени непосредствено около тях. В тази зона влизат чувствителни екосистеми с висока природозащитна стойност. Тази зона има за цел също така да поддържа биологическия интегритет между отделните резервати. Тя включва територии, които позволяват необезпокоявано преминаване на диви животни между отделните резервати и поддържане на генетичния поток сред растителните и животинските популации в тях.
В зона ОЧВ са разрешени само следните туристически дейности: пешеходен туризъм по определени и маркирани маршрути без нощуване и без бивакуване; скално катерене на определени места; любителски риболов на определените места; образователна дейност.

В НП "Рила" е обособена специална зона за туризъм наречена "Зона за интензивен туризъм". Тази зона се определя като съвкупност от маршрути, чието първостепенно предназначение е да създава условия за туризъм и осигуряване на туристически услуги. Тази зона е обособена за осигуряване на безопасност, информация и оптимално управление на туристите. Зоната включва мрежа от пътеки и заслони, както и възможности за настаняване в разположените в парка бази. Части от туристическата зона съвпадат с елементи на зона "Сгради и съоръжения", както и на зона "Резервати".
В зоната за интензивен туризъм е възможно осъществяването на разнообразни туристически дейности - специализиран туризъм (преминаване на кон, с планински велосипеди, преходи със ски) по определени и обозначени за целта маршрути; палене на огън, бивакуване, къмпиране, алпинизъм и др. За дейностите в зоната за туризъм планът за управление на парка предвижда норми и препоръки.

Зоната "Сгради и съоръжения" (Инфраструктурната зона) включва всякакъв вид сгради и съоръжения на територията на парка. Тя представлява физическата инфраструктура в парка и части от нея съвпадат с елементи на зоната за интензивен туризъм (хижи, почивни домове, бунгала, постройки към постоянните места за къмпинги на БТС, БЧК, ПСС; лифтове (технически), ски-влекове и т.н.). Предназначението на Инфраструктурната зона включва разнообразни цели, като свързаните с туризма са следните: да предоставя места за нощуване и отдих; да предоставя сгради и съоръжения за нуждите на парковата администрация и за контрол на туристическия поток; да предоставя възможност за обслужване на техническите съоръжения; да обезпечи места за достъп и туристически услуги в парка; да обезпечи съоръжения за обработка на ТБО, отпадъчни води и други замърсители и да предоставя спортни съоръжения. Както и за другите зони в парка Плана за управление предписва режими и норми и за тази зона.

Последната зона - Многофункционалната зона е най-голямата зона в парка с площ около 53 000 ха. Тази зона включва всички територии на парка, които не влизат в предишните четири зони. Тя включва гори и безлесна зона, скални образувания, езера, реки и потоци.

От гледна точка на туризма тази зона осигурява възможности за научни изследвания, екологичен мониторинг, обучение и възпитание, специализиран туризъм и отчасти интерпретация. В многофункционалната зона туристите имат възможност за досег с дивата природа, но без да разчитат на интерпретация, информация и други услуги, както и изградена инфраструктура, каквито се предоставят в зоната за интензивен туризъм и зона "Сгради и съоръжения".
Някои части от многофункционалната зона могат да бъдат закрити за посещения на туристи поради съображения за безопасност или при нужда от възстановяване на екосистемите, по преценка на ДНП. В тази зона безопасността на туристите е сравнително по-малка в сравнение със зоната за интензивен туризъм, която обезпечава сигурност и туристическо обслужване.

В Многофункционалната зона са разрешени следните дейности, свързани с туризма: пешеходен туризъм без нощуване и без бивакуване; любителски риболов на определени места; събиране на горски плодове, гъби и билки за лични нужди на територията на цялата зона извън определени по утвърден проект и обозначени места и образователна дейност. Както и за другите зони в парка за Многофункционалната зона в ПУ на НП "Рила" са предвидени норми и препоръки.
На този етап Дирекцията на парка не предвижда изменения в глава "Зониране" от ПУ. До този момент единствено предложение за създаване на нов тип зона е по изискванията на Фондация Пан Паркс за създаване на сърцевинна Зона за дива природа . (PANParks Wilderness Zone), чиито граници са определени и нанесени на карта. Отразяването на тази зона в зонирането ще стане с приемането на следващия План за управление на парка през 2011 г..

Зоната за дива природа обхваща три типа зони от определените в ПУ: Резерватна, зона ОЧВ и Многофункционална, като 80% е резерватна. Зоната за дива природа ще носи същите норми и режими за съответните зони, които попадат в нея, като към тях се добавят и някои допълнителни изисквания от Фондация PAN Parks.

Изпълнението на проекти, залегнали в Плана за действие към стратегията, например изграждане на екопътеки, естествено ще рефлектира върху зонирането на парка, като такъв тип обекти ще бъдат включени към зона за интензивен туризъм или зона "Сгради и соръжения" (Инфраструктурна зона). Тези промени ще бъдат отразени при изготвянето на последващия План за Управление.

3. Допълнителни услуги

За съжаление, развитието на допълнителните туристически услуги изостава значително от това на основните. В района има лицензирани планински водачи и работещи занаятчии, но предлагането на туристически услуги е твърде далеч от желаното. Като специфични обекти следва да се споменат Конната база в местността Перивол край с. Бачево, както и държавното дивечовъдно стопанство "Искър", което предлага конна езда -преходи в Рила, фотосафари и пикник както за български, така и за чуждестранни туристи.
Специално внимание заслужава единственият в Югоизточна Европа Център за реадаптация на танцуващи мечки в Белица.
Традиции в представянето на културното наследство и местния фолклор и обичаи има в с. Добърско, община Разлог.
Любителският риболов се предлага по поречието на Бели Искър и в рибарниците над Самоков. Нови подходящи места могат да се устроят по поречието на всички реки чрез завирявания и зарибяване предимно с пъстърва, за което съществува натрупан опит.
От северната страна на Рила, конна езда се предлага в Боровец и Бели Искър. Цялата територия на общината разполага с голям потенциал за бъдещо развитие на този вид спорт.
Благоприятни възможности за любителите на водни спортове предлагат язовирите в района намиращи се в непосредствена близост на разглежданата територия.

Екстремни спортове като скално катерене и парапланеризъм също могат да се предлагат в региона, въпреки че в момента се практикуват сравнително ограничено.

4. Стратегическо планиране в туризма

Освен споменатите по-горе, в т. 1.2.2. национални и регионални стратегически документи, отношение към устойчивото развитие на туризма в района на НП "Рила" имат Общинските планове за развитие и общинските Програми за туризъм, които се изискват от Закона за туризма.
Общините от южната част на НП "Рила" имат разработени Общински планове за развитие за периода 2007-2013 г. Въпреки че не всички са подготвили и Общинските си програми за развитие на туризма, този отрасъл се явява неотменно приоритет в стратегическите документи. Обнадеждаващо е, че всички определят НП "Рила" като основен туристически ресурс и възможност за развитие на територията, включително по отношение възможностите за партньорство и сътрудничество помежду си и с местни общности/общини/НПО от другата страна на границите с Македония и Гърция (Програмите за транс-гранично сътрудничество на ЕС).
В резюме, всички общини поставят акцент върху екотуризма, дори и паралелно с други форми, което включва разработването на системи/мрежи от кратки лъчови (интерпретативни) маршрути и по-дълги такива в и около НП "Рила". С цел разнообразяване на предлагането, има идеи за подготвяне на програми за наблюдение на птици и интересни растителни и животински видове, събиране на билки и горски плодове, курсове по разпознаване на гъби, арт-терапия сред природата и др. Специално внимание се обръща на програмите за млади хора и ученици: лагери за оцеляване сред природата, приключенски и образователни курсове и пр., включително зелени училища за семейства -деца с родители.

Другите форми на устойчив туризъм (по-специално селски и културен туризъм) също са засегнати в стратегическите документи. Селският туризъм се свързва най-напред с развитието на настанителната база - селски къщи и стаи за гости, и след това - с гастрономията: демонстрации и дегустации на местната кухня, участие в приготвянето на домашно сирене, вино, ракия, туршии и др., кулинарни хоби-курсове.
Културните програми се разглеждат в голяма степен като зависими от подобряването на достъпа до интересните исторически обекти и тяхната социализация (осветление, облагородяване и т.н.). Фолклорът е посочен като неделима част от предлагането на културен туризъм под формата на демонстрации, хоби-курсове и като допълнение към други туристически продукти. Като специална форма на културен туризъм и приоритет за допълнително развитие се явяват специалните прояви -организиране на фестивали и празници, демонстрации на различни традиционни обреди и обичаи и особено съчетанието на различно етническо наследство в общини като Белица и Якоруда.
За постигане на тези приоритети общините признават ключовата значимост на развитието на човешките ресурси - серии от обучителни курсове за доставчиците на туристически услуги и специални мотивационни програми за местата, където в момента няма развит туризъм (особено планинските селца). Предвиждат се и мерки за стимулиране на малките и средни предприятия в сферата на производство на местни сувенири, както и сътрудничеството със съществуващите бизнес агенции, инкубатори и др. за разработване и предлагане на специални пакети от услуги за семейния туристически бизнес.

Не на последно място са подготвени списъци от дейности, свързани с подобряването на информационното осигуряване на туризма (туристически информационни центрове и точки, обозначаване и маркиране на обекти и маршрути, печатна информация, представяне в Интернет) и професионален маркетинг. Последното се разглежда и като регионална инициатива в сътрудничество с други общини, защитени територии, НПО и други. Едно интересно предложение в тази връзка е организирането на ежегодно регионално туристическо изложение в областен център Благоевград

5. Цели и задачи на Стратегията за развитие на устойчив туризъм в района на НП "Рила" :

А. Цели
-Съхраняване състоянието и опазване на биологичното разнообразие, ландшафта, историческото наследство и автентичната местна култура в и около НП "Рила".
-Повишаване благосъстоянието на местните хора чрез развитие на устойчив туризъм.

Б.Задачи
-Опазване и устойчиво използване на природните ресурси на региона
-Съхраняване и популяризиране на автентичните традиции, бит и култура на общините около НП "Рила"
-Развитие на човешките ресурси за предлагане на устойчив туризъм.
-Разработване на разнообразни туристически продукти и услуги на базата на съхранени природни богатства и автентична местна култура
-Адекватно информационно обезпечаване на устойчивия туризъм
-Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на устойчивия туризъм в региона.
-Развитие и поддържане на работеща партньорска мрежа

6. Проекти, в които Община Белица ще вземе участие:

ПРОГРАМА “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДИВАТА ПРИРОДА”


Проект – Разходка с рейнджър в парка (моделно)
- разработване на календар от интересни за децата и учениците процеси и явление в природата (3-4), които да бъдат интерпретирани от рейнджърите на разходка с тях в парка.
- избор на конкретни места/маршрути и период за провеждане, които ще бъдат едни и същи всяка година и са предварително обявени
- подготовка и размножаване на материали
- рекламиране на програмата сред бизнес партньори, тур-оператори, училища, клубове , НПО и др.

2009- 2012
_______________________________________

ПРОГРАМА “ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ”

Проект привличане на подкрепа за опазването символа на Парка – дивата коза, чрез създаване и разпространение на електронна игра за деца

* Разработване на модел за създаване на образователен материал с участието на учениците
* Изработване на развлекателна и образователна електрона игра
* Обучение на училища и компютърни клубове за ползване на играта
* Разпространение на играта в цялата страна

2008-2009
_______________________________________
Проект Създаване на компоненти на туристически пакети свързани с посещение на Парка за танцуващи мечки - Белица

- Информиране и проучване на капацитета на местните общности- Събиране и обработка на информация за кафявата мечка и подходящи видове билки и гъби.- Описание на съществуващи атракции в двете общини, свързани с конкретните видове- Разработване, с участието на местната общност, на специализирани маршрути в общините Разлог и Белица, които интерпретират кафявата мечка и бране на гъби и билки с водач.
- Изготвяне на планове за управление на маршрутите
- Специализирано обучение на лица свързани с развитието на еко-туризъм и подготовка на водачи по маршрутите за кафявата мечка и бране на гъби и на билки с водач и др.

2007-2008
_______________________________________
Проект – Храмовете около НП «Рила»
Проектът цели създаване на турисически продукт за посещение и запознаване с храмовете около НП «Рила» – църкви, манастири и джамии.
- подбор и събиране на информация за храмовете
- създаване на материали за интерпретиране на историческата, духовната и културната стойност на храмовете и материали за маркетинг на продукта
- маркетинг и реклама на продукта.

2011-2012
_______________________________________
Проект Теснолинейният път Септември-Добринище като туристическа аттракция
- създаване на туристически продукт включващ пътуване с влакчето
- изпробване на продукта
- създаване и изработка на материали, реклама на продукта

2011-2013
_______________________________________
Проект Разработване на туристически продукти и атракции, основани на богатата митология на региона Проект – Рила планина земя на митове и легенди
- събиране на митовете и легендите в селищата около Рила планина
- интерпретирането им за туристи и създаване на материали
- дейности по популяризиране и реклама с използване на митовете и легендите като притегателна сила за туристите

2010-2013
_______________________________________
Проект - Годишна програма от туристически празници и специални прояви
- разработване на програма (календар) от специални туристически празници във всяка община около НП "Рила" -напр. Празник на боба в с. Радуил, Празник на кромида в Белица, Празник на ягодата и малината в община Костенец и др.
- тестване и обезпечаване с необходимите имиджови материали, маркетинг

2008-2009
_______________________________________
Проект - Специализиран маршрут за велосипедисти в южна Рила
Обособяване на веломаршрут дълъг около 80 км, който пресича от запад на изток южната част на НП "Рила". На запад започва в летовище Бодрост, преминава през курорт Семково, в близост до летовище Трещеник, до яз.
Белмекен и на североизток до резерват Ибър.
Предвижда се изграждане на 2 къмпинга, от двете страни на язовир Белмекен, всеки с:
• Паркинг за 25 автомобила;
• Капацитет 50 човека;
• Спортни площадки;
• Административна сграда с рецепция, 2 офиса, магазин, складово помещение и т.н.
На 3 места по линията на трасето се предвижда да се изградят навеси за коне и велосипеди, на 10 места -паркова архитектура за кратък отдих с капацитет до 20 човека, на подходящите места маршрута ще се приспособи за достъп на хора с увреждания.
Проектът включва поставяне на необходимата указателна и
информационна инфраструктура с интерпретация за природното и културно богатство на района. Създаване на система за почистване и изнасяне на боклуците.

2010-2013
_______________________________________
Проект Валевицата в Белица като туристическа атракция
Необходими инфраструктурни дейности:

* Декоративен дървен мост /старинен стил/ над р. „Вотръчка” - 7-8 м.
* Дървена беседка (белички стил) с 2 бр. пейки – 4 м х 5 м
* Дървени стойки (саръци) за простиране /старинен стил/ - 3-4 бр. високи 1.40 м. х 3 м.
* Ремонт на водното колело на „Валевицата”

2008
_______________________________________
Проект Социализиране на обекти около Белица и включването им в системата от туристически атракции:
1. местност Свети Спас, Белица

* Изграждане на дървена ограда с дължина 24 м. + врата; Каменни стъпала – 6 -7 бр.; Пътека за достъп до мястото – 40 м.; Дървен парапет – 40 м.; Дървена пейка - 2 бр.
* Поставяне на Иформационно табло – 2 м. х 1.50 м. – 1 бр. /с текст за Светото място/ и Уазателна табела - стандартна - 1 бр.

2.м. Архангел Михаил и Св. Тодор, Белица

* Изграждане на Дървена ограда - 18 м. + врата; Каменни стъпала – 4-5 бр.; Пътека за достъп до мястото – 40 м.; настилка приблизително – 15 кв.м.; Дървена пейка – 1 бр.;
* Поставяне на информационно табло – 2 м. х 1.50 м. – 1 бр. /с текст за Светото място/ и указателна табела - стандартна - 1 бр.

3. м. Свети Никола, Белица

* Изграждане на Дървена ограда – 38 м.; Каменни стъпала – 4 – 5 бр.; Пътека за достъп до мястото – 8 м.; Дървени пейки – стандартни - 3 бр.
* Поставяне на информационно табло – 2 м. х 1.50 м. – 1 бр. /с текст за Светото място/ и указателна табела - стандартна - 1 бр

4. барбекю “Царски кладенец”, Белица

* Отвеждане на вода до изградената чешма
* информационно табло – 2 м. х 1.50 м. – 2 бр. /с текст за 6-те екопътеки, които започват от „Царския кладенец” и второто с текст за това с какво се свързва мястото

указателна табела - стандартна - 2 бр.

2008-2013
_______________________________________
Проект Използване на минералната вода в м. Копанци, Белица за «пералище» (пране на черги, китеници, вълна и др.)

* Изграждане на пътека – 30 м.; корито за пране – 2 бр.
* Поставяне на информационно табло – 2 м. х 1.50 м. – 1 бр. и указателна табела - стандартна - 1 бр.

2008
_______________________________________
Проект – На лов за атракции за музейни сбирки
Проекта цели идентифицирането на обекти за интерпретация и създаване на малки музейни сбирки в селищата около парка представящи традиционни практики и продукти (като музей на самоковските картофи, музей на добърските престилки, белишкия лук и т.н.).
информационна кампания за целта на проекта
- създаване на регламент за предложенията и проектите
- оглед на съществуваща инфраструктура – стари апуснати сгради и т.н.
- поредица от срещи за събиране и разработване на идеи
- създаване на 3 от най-добрите предложени експозиции
- дейности по маркетинг и реклама

_______________________________________
Проект От нищо нещо – генериране на средства за устойчивия туризъм
- Избор на подходящи места и видове (гнезда на птици, токовище на глухари и др.)
- проучване за подходяща апаратура (микровълнова радио връзка между камера, инсталирана при обекта (и монитори, разположени в два посетителски центъра в района на парка.
- разработван на преодложение за такси за наблюдение на принципа «от много по малко». Средствата ще се използват от МППГ и ДНП за природозащита, развитие на устойчиви туристически продукти и реклама
- популяризиране на идеята в общините около парка и събиране на идеи за събиране на средства от туристите

2012- 2013
_______________________________________
ПРОГРАМА “ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ”

Проект Информационно обозначаване на важните обекти в община Белица
Поставяне на информационни и указателни табели и табла при важни обекти на територията на общината:

* информационно табло (с текст за Парка) и указателна табела в м. Адрианов чарк.
* информационно табло за туристическите и културно – исторически обекти и заведения за обществено хранене;
* указателни табели, сочещи шестте екопътеки – на площадите „Бунаре” и „Брего”
* информационно табло с текст: информация за музейната експозиция и указателна табела - стандартна при сградата на Исторически музей Белица.

2008
_______________________________________
Приоритет 4: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЦЕЛЕНАСОЧЕН МАРКЕТИНГ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ

Разработване на Маркетингов план на НП Рила и ПАН Парк региона
Маркетинговия план ще включи следното:

* Основни съществуващи и потенциални услуги в НПР – преходи, пикници,събиране на билки и гъби, културни забележителности, тематични представяния, снегоходки, ски бягане и т.н.)
* Целевите групи за тези услуги (местни, национални и м/у народни туристи; социални групи – младежи, семейства, бизнес групи...)
* Реализирани приходи за Парка и региона от предоставените услуги (нощувки, храна и т.н.)
* Уникалните обекти продаващи Рила
* Цели базирани на поемната способност на парка и региона
* Стратегии за постигане на целите и генериране на приходи

2009
_______________________________________
Приоритет 5: СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЩАДЕНЕ НА ПРИРОДАТА ПРИ РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ

Проект Решаване проблема с отпадъците и отпадните води в парка – по хижите и туристическите маршрути

2008-2012
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
_________________
Туристическа социална мрежа
http://kkeliov.com
http://belitsa.com
http://semkovo.com
http://park.belitsa.com
http://gallery.belitsa.com
Дървен материал в Белица
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Реклама
Рекламен агент

МнениеПуснато на: Пон Юли 30, 2007 2:27 pm    Заглавие: Реклама

Върнете се в началото
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Дискусионен форум на община Белица Форуми -> Туризъм & Отдих в Общината Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Forecast | Maps | Radar | * тестов вариант, възможни са грешки

Парк за танцуващи мечки - гр.Белица. Читалище 'Георги Тодоров' - гр.Белица. Курортен комплекс СЕМКОВО - гр.Белица

.: BGtop.net :.!!!


гр.Белица © 2006-11 Web design: KKeliov Design